PKN
Protestantse Gemeente Sint-Michielsgestel Schijndel
 
Uitnodiging Uitnodiging

Uitnodiging Gemeenteavond
De kerkenraad nodigt u allen uit voor een Gemeenteavond op donderdag 19 januari a.s. in de kerk. We willen u informeren en samen met u nadenken over de toekomst van onze gemeente in brede zin. Het gaat daarbij o.a. om de ontwikkelingen rondom het nieuwe gemeentecentrum en het vervolg op de losmaking van de predikant. Aanvangstijd: 20:00 uur.
 

 
Seniorenlunch 2017

Seniorenlunch 2017

Een winterzonnetje begeleidde op 12 januari, 39 mensen naar de ingang van school Compas van Kentalis in Sint-Michielsgestel. Daar werden we opgevangen door jonge gastheren en -vrouwen, die te maken hebben met doofheid of een taalontwikkelingstoornis. Leerlingen van Compas die zich door middel van werkervaring in de praktijklokalen voorbereiden op werk of een vervolgstudie. Een bijzondere locatie waar we dit jaar de seniorenlunch 2017 mochten houden.

In het restaurant van Compas voelden we ons al snel thuis. We genoten van een prima lunch en professionele bediening. Geen wonder dat aan het eind van de lunch de handen de lucht ingingen als dank aan het team leerlingen die dit mogelijk maakten. Wil je foto’s van die middag zien, klik dan hier.

 
De kerkdiensten:

De kerkdiensten:

Zondag 22 januari. Dhr Joop Lankhaar uit Wijk en Aalburg. Kindernevendienst. Koffiedrinken na de dienst.

Zondag 29 januari. Dhr N. van Brunsveld uit Est.

Zondag 5 februari. Mevr Ds T. Boekestijn-Dronkert uit Eindhoven.

Zondag 12 februari. Ds D. Strasser uit Son. Kindernevendienst. Koffiedrinken na de dienst.

Zondag 19 februari. Ds T. van Andel uit Valkenswaard. Viering van de Maaltijd van de Heer.

Zondag 26 februari. Ds Axel Rooze uit Tilburg. Kindernevendienst. Koffiedrinken na de dienst.

Zondag 5 maart. Ds W. de Koeier uit Heerewaarden. Eerste zondag van de veertigdagentijd.

Zondag 12 maart. Mevr G. Poelstra uit Den Bosch. Tweede zondag van de veertigdagentijd. Kindernevendienst. Koffiedrinken na de dienst

 
Mijn Kerk Verbindt Mijn Kerk Verbindt

De actie Kerkbalans gaat weer van start. Het thema is dit jaar: ‘Mijn kerk verbindt’. Alle leden krijgen via de contactpersonen een brief met het verzoek om een bijdrage. De kerk krijgt geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van kerkleden en betrokkenen, van mensen zoals u.
Is onze gemeente voor u ook een plek van contacten en ontmoeten? Daar waar je samen kunt optrekken, samen iets op kunt bouwen, inspiratie en motivatie vindt?  Doe dan in 2017 (weer) mee aan de actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier dat u in januari ontvangt, ruimhartig in.
Landelijk begint de actie Kerkbalans 2017 letterlijk oorverdovend. Op zaterdag 21 januari 2017 doen Ernst en Bobbie (bekend van televisie) samen met honderden kinderen een recordpoging klokluiden op het Domplein in Utrecht.

 
ACTIVITEITEN IN DE OMGEVING

ACTIVITEITEN IN DE OMGEVING

Het Nederlands Kamerkoor weer in de Boxtelse basiliek
Op zaterdag 11 februari 2017 zal het gerenommeerde Nederlands Kamerkoor om 16.00 uur haar vijfde concert geven in de Sint-Petrusbasiliek onder de titel “Britten: Sacred and Profane”. Lees meer...

Speciale Kerkochtend in Boxtel op 12 februari. Lees meer...

 
Wandelen en bezinnen 28 oktober

Wandelen en bezinnen 28 oktober

Deze keer waren we met 11 deelnemers op het gastadres bij een inleiding over Taizé. Deze werd gehouden door Elisabeth Müller. Met zijn negenen gingen we daarna wandelen in het park Molenwijk in Boxtel-Noord, een mooi groen gebied met enkele vennen. Lees het verslag...
De volgende wandeling is op vrijdag 2 december a.s. om 13.00 uur. Het gastadres is bij de fam. De Jongste, Pastoor Mandersstraat 61a in Lennisheuvel. Let op de gewijzigde aanvangstijd.
Als u mee wilt doen; info en opgave tot twee dagen van te voren bij Joop van den Bovenkamp tel. 073 5514281.

 
Dineke van Oort verzorgt vanaf 1 september het pastoraat.

Dineke van Oort verzorgt vanaf 1 september het pastoraat.

Dineke van Oort, kerkelijk werker voor de mensen van 80 jaar en ouder in de PG De Rank Nieuwegein-Zuid, ondersteunt vanaf 1 september 2016 onze gemeente in het pastoraat.
Zij is beschikbaar voor een halve dag per week of een dag per twee weken als dat zo uitkomt. Het is haar bedoeling om de dinsdagmiddag te reserveren voor dit werk. Veel zal gaan via de ouderling en/of contact persoon.
Maar indien u vertrouwelijk met haar wilt spreken, zonder tussenkomst van de ouderling en/of contactpersoon kunt u contact met haar opnemen via tel: 06-25231614   E-mail:

 
NEPAL

NEPAL

Nieuwsbrief 2.5  (oktober) is verschenen

Bijdragen kunt u overmaken op: NL 38 RABO 0307070719 ten name van Stichting Neupanefonds te Sint-Michielsgestel.

 
Doppen sparen voor blindegeleidehonden.

Doppen sparen voor blindegeleidehonden.

Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van frisdrankflesjes of melkpakken. De Diaconie roept u op om deze niet weg te gooien, maar in te leveren! Zo steunt u KNGF Geleidehonden. De ingeleverde dop­pen worden gesorteerd en leveren geld op bij recyclebedrijven. De opbrengst komt geheel ten goede aan de opleiding van de geleidehonden. Begin januari was al 40.000 kilo plastic doppen gespaard. Doet u ook mee?
Vanaf volgende week staat er achter in de kerk een doos waar u uw doppen en deksels in kunt doen. Denkt u daarbij aan doppen en deksels van: mineraaal- of spuitwater, melk- of yoghur­t­pakken, fruitsappakken, sportdrank, wasmiddelflessen en -doseerdopjes, zeep- en shampooflessen, deodorant spuitbussen, slagroombussen, pindakaas- en chocoladepastapotten.  Meer informatie: www.geleidehond.nl/doppen

 

 
ANBI

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Er is een nieuwe ANBI regelgeving. Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen moeten uiterlijk per 1 januari 2016 aan deze nieuwe ANBI-regeling voldoen. Dat betekent concreet dat elke gemeente, diaconie en classicale vergadering straks verplicht is om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

De kerkrentmeesters zorgen ervoor dat de gegevens binnenkort op onze website worden gepubliceerd, onder de knop ANBI in het hoofdmenu.
 

 
Organisatie in Beeld Organisatie in Beeld

De organisatie van onze gemeente is in een schema in beeld gebracht. De bedoeling is dat hiermee snel kan worden nagegaan welke activiteiten en taken ons bezighouden en 'hoe de lijntjes lopen'.
Als u wilt weten welke personen al deze functies en taken invullen, dan kunt u dit zien in "Lijst van vrijwilligers. Deze lijst staat onde de "Interne Informatie", daar voor moet u even inloggen. De inlogcodes kunt u opvragen bij de

 
 

Inloggen


MEDEDELINGEN:

De preek van 8 januari door Dineke van Oort kunt u hier nog eens lezen
___________________

De wekelijkse orde van dienst is iedere zondag vanaf 08.00 op de website te lezen.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.