PKN
Protestantse Gemeente Sint-Michielsgestel Schijndel
 
Kerstviering

Kerstviering

De diaconieën van de Protestantse Gemeenten van ’s-Hertogenbosch, Vught en de PCOB regio ’s-Hertogenbosch organiseren samen weer een Advent/Kerstviering voor Senioren. Lees het hier...

 
De kerkdiensten:

De kerkdiensten:Zondag 4 december. Dhr Ward Cortviendt uit Hierden. Tweede advent.

Zondag 11 december. Ds Martin Kroon uit Best. Derde advent. Kindernevendienst. Koffiedrinken na de dienst.

Zondag 18 december. Ds D. Strasser uit Son. Vierde advent. Viering van de Maaltijd van de Heer. Vierde advent.

Zondag 25 december. Kerstmis. Mevr Mireille Jochemsen uit Utrecht. Koffiedrinken na de dienst.

Zondag 1 januari. Aanvang 11.00 uur. De dienst wordt verzorgd door de commissie liturgie. Koffiedrinken na de dienst.

Zondag 8 januari. Mevr Dineke van Oort uit Zaltbommel. Kindernevendienst. Koffiedrinken na de dienst.
 

 
ACTIVITEITEN IN DE OMGEVING

ACTIVITEITEN IN DE OMGEVING


Kerstconcert in Den Bosch op zaterdagavond 10 december in Den Bosch olv Jaques van de Dool.
Lees het hier..

 
Wandelen en bezinnen 28 oktober

Wandelen en bezinnen 28 oktober

Deze keer waren we met 11 deelnemers op het gastadres bij een inleiding over Taizé. Deze werd gehouden door Elisabeth Müller. Met zijn negenen gingen we daarna wandelen in het park Molenwijk in Boxtel-Noord, een mooi groen gebied met enkele vennen. Lees het verslag...
De volgende wandeling is op vrijdag 2 december a.s. om 13.00 uur. Het gastadres is bij de fam. De Jongste, Pastoor Mandersstraat 61a in Lennisheuvel. Let op de gewijzigde aanvangstijd.
Als u mee wilt doen; info en opgave tot twee dagen van te voren bij Joop van den Bovenkamp tel. 073 5514281.

 
Dineke van Oort verzorgt vanaf 1 september het pastoraat.

Dineke van Oort verzorgt vanaf 1 september het pastoraat.

Dineke van Oort, kerkelijk werker voor de mensen van 80 jaar en ouder in de PG De Rank Nieuwegein-Zuid, ondersteunt vanaf 1 september 2016 onze gemeente in het pastoraat.
Zij is beschikbaar voor een halve dag per week of een dag per twee weken als dat zo uitkomt. Het is haar bedoeling om de dinsdagmiddag te reserveren voor dit werk. Veel zal gaan via de ouderling en/of contact persoon.
Maar indien u vertrouwelijk met haar wilt spreken, zonder tussenkomst van de ouderling en/of contactpersoon kunt u contact met haar opnemen via tel: 06-25231614   E-mail:

 
NEPAL

NEPAL

Nieuwsbrief 2.5  (oktober) is verschenen

Bijdragen kunt u overmaken op: NL 38 RABO 0307070719 ten name van Stichting Neupanefonds te Sint-Michielsgestel.

 
Doppen sparen voor blindegeleidehonden.

Doppen sparen voor blindegeleidehonden.

Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van frisdrankflesjes of melkpakken. De Diaconie roept u op om deze niet weg te gooien, maar in te leveren! Zo steunt u KNGF Geleidehonden. De ingeleverde dop­pen worden gesorteerd en leveren geld op bij recyclebedrijven. De opbrengst komt geheel ten goede aan de opleiding van de geleidehonden. Begin januari was al 40.000 kilo plastic doppen gespaard. Doet u ook mee?
Vanaf volgende week staat er achter in de kerk een doos waar u uw doppen en deksels in kunt doen. Denkt u daarbij aan doppen en deksels van: mineraaal- of spuitwater, melk- of yoghur­t­pakken, fruitsappakken, sportdrank, wasmiddelflessen en -doseerdopjes, zeep- en shampooflessen, deodorant spuitbussen, slagroombussen, pindakaas- en chocoladepastapotten.  Meer informatie: www.geleidehond.nl/doppen

 

 
ANBI

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Er is een nieuwe ANBI regelgeving. Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen moeten uiterlijk per 1 januari 2016 aan deze nieuwe ANBI-regeling voldoen. Dat betekent concreet dat elke gemeente, diaconie en classicale vergadering straks verplicht is om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

De kerkrentmeesters zorgen ervoor dat de gegevens binnenkort op onze website worden gepubliceerd, onder de knop ANBI in het hoofdmenu.
 

 
Organisatie in Beeld Organisatie in Beeld

De organisatie van onze gemeente is in een schema in beeld gebracht. De bedoeling is dat hiermee snel kan worden nagegaan welke activiteiten en taken ons bezighouden en 'hoe de lijntjes lopen'.
Als u wilt weten welke personen al deze functies en taken invullen, dan kunt u dit zien in "Lijst van vrijwilligers. Deze lijst staat onde de "Interne Informatie", daar voor moet u even inloggen. De inlogcodes kunt u opvragen bij de

 
 

Inloggen


MEDEDELINGEN:
De wekelijkse orde van dienst is iedere zondag vanaf 08.00 op de website te lezen.
___________________

NIEUW: Het laatste kerkblad van 2016 kunt u hier lezen .
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.